Gjenvinning

Hansen Renovasjon har Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal som oppdragsgiver.

Det er innført kildesortering av matavfall, papir, plast og restavfall i Farsund og Lyngdal kommune.
Matavfall og restavfall hentes samtidig annenhver uke.

Papiravfall og plast hentes ca 1 gang i måneden i hht program for henting av papir og plast.
Les mer om gjenvinning av papir/papp- og plastemballasje: www.grontpunkt.no

Farsund og Lyngdal er delt inn i ulike roder for papir- og plastinnsamling:
Program for henting av papir og plast 2013-2014 

Det er satt ut containere for levering av flasker og metall på flere sentrale steder i Farsund og Lyngdal.
Les mer om gjenvinning av glassemballasje og metallemballasje: www.grontpunkt.no