Henting og levering av skrap/metall

Hansen Renovasjon henter skrap/metall og leverer hos Norsk Metallretur.

Ta kontakt pr e-post rune@hansen-renovasjon.no eller mobil 97 55 27 23 for nærmere avtale.

Hentet fra: http://www.metallretur.no/

Norsk Metallretur (NMR) er en ledende aktør innen metallgjenvinning i Norge. Selskapet er sysselsatt med kjøp, innsamling, industriell bearbeiding og salg av jern og returmetaller.

Norsk Metallretur virksomhet i dag vil komme morgendagens generasjoner til gode i form av redusert miljøforurensning og mindre utnyttelse av knappe naturressurser som for eksempel elektrisk kraft og jernmalm.

Håndtering av jern og metaller krever spesialkompetanse og bør ikke overlates til hvem som helst. Kravene til miljøsikkerhet, kvalitetskontroll og kostnadseffektive systemer krever aktører som vet hva de holder på med.