Renovasjon og avfall

Hansen Renovasjon har Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal som oppdragsgiver.

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal  kommune (RFL) samarbeider om renovasjonstjenestene i kommunene. Selskapet (RFL) kan kontaktes på telefon 38 39 07 56

RFL holder til ved avfallsplassen på Skjolnes, hvor det også er mottak for avfall fra husstander i Farsund kommune. Mottak for avfall fra husstander i Lyngdal kommune er på Skrumoen i Lyngdal, selskapet Gjenvinning Sør-Vest AS.

Det er innført kildesortering av matavfall, papir, plast og restavfall. Matavfall og restavfall hentes samtidig annenhver uke.

Papiravfall og plast hentes ca 1 gang i måneden i henhold til program for henting av papir og plast.
Kommunene er delt inn i ulike roder:  Program for henting av papir og plast 2013-2014

Det er satt ut containere for levering av flasker og metall på flere sentrale steder i Farsund og Lyngdal.