Hansen Renovasjon disponerer 2 båter og kan utføre ulike type oppdrag innen skjærgårdsservice.

Vi tilbyr våre tjenester med båt for:

  • bistand ved bygging av brygger og andre byggeprosjekter i skjærgården
  • transport av ulike materialer
  • transport av utstyr og små maskiner
  • tømming av septiktanker

Ta kontakt pr e-post rune@hansen-renovasjon.no eller mobil 97 55 27 23 for nærmere avtale og bestilling.