Hansen Renovasjon AS i Lista Fly- og Næringspark

Vi utfører ulike oppdrag og tilbyr tjenester innen renovasjon, septik og gjenvinning i Farsunds- og Lyngdalsområdet.

Hansen Renovasjons arbeidsområder:

Virksomheten vår er rettet både mot bygge- og anleggsbransjen, industribransjen, øvrige bedrifter og private.