Tømming av slamavskillere/septiktanker

Hansen Renovasjon utfører slam-/septiktømminger for alle typer av boenheter.

Kummen må være merket og lokket rengjort slik at det lett kan åpnes. Tilgjengelig.

Oppdragsgiver har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for tømming av tanken.

Slamtømming/septiktømming utføres også med båt (skjærgårdsservice).

Ta kontakt med Hansen Renovasjon Slamtømming på mobil 97 55 27 23 eller mail rune@hansen-renovasjon.no for nærmere avtale og bestilling.